Medische Encyclopedie – Zandvoortse Apotheek – Zandvoort

Zandvoortse Apotheek

Raadhuisplein 8 2042LR Zandvoort Tel:023-5713185

Medische Encyclopedie

Inhoud

Myasthenia gravis

Wat is myasthenia gravis?

Myasthenia gravis is een aandoening waarbij spierzwakte optreedt. De spieren raken abnormaal vermoeid, waarbij ook verlammingen kunnen optreden.

De verschijnselen en de ernst van myasthenia gravis verschillen sterk per patiënt. Soms blijft de aandoening beperkt tot een bepaalde groep spieren, zoals die van het hoofd.

De ziekte komt vooral voor op volwassen leeftijd, meestal tussen het twintigste en vijftigste jaar en meer bij vrouwen dan bij mannen. Boven de leeftijd van 60 jaar komt myasthenia gravis juist vaker bij mannen voor.

Myasthenia gravis is een auto-immuunziekte. Hierbij richt uw afweersysteem zich tegen uw eigen lichaam, in dit geval tegen de stoffen die zorgen voor de prikkeloverdracht van de zenuw naar de spier. Hierdoor wordt de prikkel minder goed overgebracht en reageert de spier zwakker.

Waarom dit ontstaat is niet bekend. 

Kan ik er zelf iets tegen doen?

Aan de ziekte zelf kunt u weinig doen. Wel kunt u er rekening mee houden dat de klachten soms verergeren door stress, emoties of hevige inspanning. 

Sommige medicijnen kunnen de verschijnselen van myasthenia gravis verergeren. Het is belangrijk als u nieuwe medicijnen krijgt dit aan uw arts of apotheker te melden. Voorbeelden van deze medicijnen zijn: 

 • antibiotica 
 • rustgevende medicatie zoals oxazepam
 • bètablokkers 
 • lidocaine (bijvoorbeeld voor een verdoving bij de tandarts) 

Wat kan de apotheker voor mij doen?

Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

 • Receptcontrole

De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

 • Overzicht van uw medicijnen

Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

 • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

 • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

 • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

 • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

 • Medicatiebeoordeling

Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

 • Zelfzorg

Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

 • Bezorgservice

Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

In welke gevallen kan ik beter naar de huisarts gaan?

Welke medicijnen worden gebruikt bij

Remmers van acetylcholinesterase
Acetylcholine is een stofje in uw lichaam dat signalen doorgeeft van uw zenuwen naar uw spieren. Het enzym acetylcholinesterase vermindert de werking van acetylcholine. Remmers van acetylcholinesterase zorgen voor meer acetylcholine. Acetylcholine werkt dan beter en de zenuwen kunnen de signalen beter doorgeven aan de spieren. Voorbeelden zijn distigmine, neostigmine en pyridostigmine.

Afweeronderdrukkende medicijnen
Deze medicijnen remmen de werking van bepaalde witte bloedcellen. Deze witte bloedcellen zijn betrokken bij de afweer en veroorzaken de ontsteking. Een voorbeeld hiervan is azathioprine.

Terug naar overzicht